Dištančná zubová lišta

Späť

Popis

Popis

Zubová lišta Q sa používa na zabezpečenie požadovanej výšky krytia pri betonáži.

Ostatné typy dištančných materiálov sú na dopyt s rýchlou dobou dodania

Parametre

Prispôsobte si potrebe